Милонга с маэстрос Julio & Virginia. Фото отчёт

Balmaceda/Vasconi/milonga/24.07.15

[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1558.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1559.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1560.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1561.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1562.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1563.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1564.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1565.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1566.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1567.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1568.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1569.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1570.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1571.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1572.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1573.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1574.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1575.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1576.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1577.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1578.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1579.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1580.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1581.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1582.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1583.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1584.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1585.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1586.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1587.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1588.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1589.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1590.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1591.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1592.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1593.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1594.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1595.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1596.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1597.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1598.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1599.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15100.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15101.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15102.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15103.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15104.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15105.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15106.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15107.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15109.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15110.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15111.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15113.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15114.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15115.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15116.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15117.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15118.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15119.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15120.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15121.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15122.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15123.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15124.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15125.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15126.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15127.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15128.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15129.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15130.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15131.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15132.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15133.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15134.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15135.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15136.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15137.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15138.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15139.jpg]20
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_15140.jpg]30
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_151.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_152.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_153.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_154.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_155.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_156.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_157.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_158.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_159.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1510.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1511.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1514.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1515.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1516.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1517.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1518.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1519.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1520.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1521.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1522.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1523.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1524.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1525.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1526.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1527.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1528.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1529.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1530.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1531.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1532.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1533.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1534.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1535.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1536.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1538.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1539.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1540.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1541.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1542.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1543.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1544.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1545.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1546.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1547.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1548.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1549.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1550.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1551.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1552.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1553.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1554.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1555.jpg]10
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-5/thumbs/thumbs_balmaceda_milonga_1557.jpg]10

В школе танцев La Boca состоялась Гранд-милонга с неповторимыми Хулио Бальмаседой и Виргинией Васкони. Хулио и Виргиния впервые (!) выступили совместно, именно в Петербурге. 24 июля 2015. Фото гостей и шоу в нашем отчёте: