МИЛОНГА «С Днем Рождения!» Фотоотчёт

Гранд-милонга - С днем рождения!

[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca152.jpg]570
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca155.jpg]500
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca154.jpg]350
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca153.jpg]410
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca151.jpg]280
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca150.jpg]290
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca149.jpg]280
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca142.jpg]310
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca143.jpg]280
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca144.jpg]250
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca145.jpg]310
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca146.jpg]250
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca147.jpg]270
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca148.jpg]250
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca141.jpg]280
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca140.jpg]250
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca139.jpg]280
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca138.jpg]260
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca137.jpg]200
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca136.jpg]180
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca135.jpg]190
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca128.jpg]210
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca129.jpg]240
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca130.jpg]200
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca131.jpg]200
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca132.jpg]160
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca133.jpg]200
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca134.jpg]180
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca127.jpg]200
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca126.jpg]240
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca125.jpg]210
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca124.jpg]190
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca123.jpg]190
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca122.jpg]250
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca121.jpg]210
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca114.jpg]160
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca115.jpg]170
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca108.jpg]170
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca107.jpg]170
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca109.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca116.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca117.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca110.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca111.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca118.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca119.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca112.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca113.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca120.jpg]180
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca106.jpg]170
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca105.jpg]170
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca104.jpg]170
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca103.jpg]160
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca102.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca101.jpg]160
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca100.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca93.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca94.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca95.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca96.jpg]160
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca97.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca98.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca99.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca92.jpg]150
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca91.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca90.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca89.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca88.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca87.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca86.jpg]150
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca79.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca80.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca81.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca82.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca83.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca84.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca85.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca72.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca73.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca74.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca75.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca76.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca77.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca78.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca71.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca70.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca69.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca68.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca67.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca66.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca65.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca58.jpg]80
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca59.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca52.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca51.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca53.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca61.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca54.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca60.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca55.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca62.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca63.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca56.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca57.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca64.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca44.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca45.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca46.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca47.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca48.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca50.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca43.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca42.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca41.jpg]80
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca40.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca39.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca38.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca37.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca30.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca31.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca32.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca34.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca33.jpg]140
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca35.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca36.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca29.jpg]120
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca28.jpg]80
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca27.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca26.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca25.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca24.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca23.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca16.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca17.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca18.jpg]80
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca19.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca20.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca21.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca22.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca9.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca10.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca11.jpg]80
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca12.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca13.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca14.jpg]80
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca15.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca8.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca7.jpg]60
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca6.jpg]70
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca5.jpg]100
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca4.jpg]130
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca3.jpg]110
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca2.jpg]90
[img src=https://labocadance.ru/wp-content/flagallery/gallery-20/thumbs/thumbs_4years_la_boca1.jpg]70

Мы потрясающе отпраздновали 4-й День Рождения клуба La Boca!
Долгожданный вечер милонги — радостный, многолюдный. Вечер, наполненный аргентинским танго, искренними объятиями, словами и улыбками. Продолжаем расти и совершенствоваться с вами и для вас.
Всегда ваш, танцевальный клуб!